ČTÚ připravuje čtyři scénáře řešení plánu přechodu. První scénář předpokládá, že ho přijmou Nova i Prima, druhý, že ho přijme Nova, třetí, že ho přijme jen Prima, a čtvrtý, že ho nepřijme ani jedna ze dvou jmenovaných komerčních televizí.

Všeobecně se očekává, že Nova a Prima budou mít k plánu přechodu výhrady. Pokud jde o Českou televize, tady ČTÚ akceptuje její návrhy výstavby samostatného multiplexu pro šíření čtyř digitálních programů ČT.

Proběhlo i jednání s hejtmany jednotlivých krajů ČR. Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský (ODS), ale i ostatní hejtmani jsou toho názoru, že by přechod na digitální televizní vysílání měl proběhnout co nejrychleji.