Čtu: Celkem hodně. Mým nejoblíbenějším autorem je Bunin, ke kterému se stále ráda vracím. Mám snad všechny jeho knihy, a Život Alexeje Arseněva dokážu číst pořád dokola.

Poslouchám: Kromě barokní a jazzové hudby si při práci ráda poslechnu elektronickou relaxační hudbu. Bezvadný je i Čechomor.

Viděla jsem: V Klatovech byla výstava mého otce Jindřicha Vika. Jde o kresby, které udělal dva roky před svou smrtí. Jsou vzácné tím, že byly vytvořené bez ambicí, jen jako výpověď před koncem života.

Internet: Používám e-mail, ale do internetu se nechci moc pouštět, protože u počítače nechci strávit více času než je zdrávo. Pošlu dopisy a jdu!

Jazyk, média, politika

Editorky Světla Čmejrková a Jana Hoffmanová ve spolupráci s odborníky z Ústavu pro jazyk český AV ČR, z Filozofické fakulty UK i kolegy ze Slovenska shromáždili soubor analýz polistopadové žurnalistiky. Vyjadřují se k "metajazyku" Poslanecké sněmovny, k údajně nestranným moderátorům diskusních pořadů, ke způsobu mluvených projevů i k vedení rozhovorů, zkrátka k realitě pluralitního mediálního světa, v němž žijeme. I když jde o odborný text, je zajímavý i pro lidi, kteří se politice nebo médiím nevěnují, umožňuje odhalit, jak tento svět funguje. 

Academia, 258 stran