Film, který obsahuje kruté a násilné scény, mohl podle radních ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. ČT se pravděpodobně odvolá, jakmile obdrží od rady písemné sdělení o této pokutě.

Platit pokutu má i Nova a sice 150 tisíc korun za díl seriálu Kriminálka Las Vegas odvysílaný 17. května. Přečin Novy je totožný jako u ČT – v době před 22. hodinou mohla odvysíláním násilných scén ohrozit vývoj dětí a mladých lidí. Nova se zřejmě bude rovněž odvolávat.

Česká televize má ještě zaplatit 2x 50 tisíc korun za to, že  v ranním bloku pořadů  3. září  odvysílala označení sponzora pořadu a neoznačila ho jako reklamu.