Změny souvisí s úpravami grantového systému, kdy se nově bude přihlížet k počtu prodaných vstupenek, a daleko větší podpora čeká začínající umělce.
Funkční období členů komise je tříleté, každý rok se jich bude obměňovat třetina. Členové budou dostávat ročně asi 30 tisíc korun.

Z původní komise zůstávají tři lidé, kritik Vladimír Just, producent Tomáš Prášek a tajemnice Rady uměleckých obcí Marta Smolíková. Novým členem je např. Milan Knížák, hudební novinář Petr Dorůžka či televizní producent Čestmír Kopecký.