Podle pražského Divadelního ústavu dosáhly přímé škody zhruba 300 miliónů korun. Tato částka však nezahrnuje náklady na celkové nebo dodatečné rekonstrukce některých objektů. Sedm měsíců trvalo, než v polovině března obnovilo provoz Divadlo pod Palmovkou, kde škoda dosáhla celkové částky 50 miliónů. Voda zasáhla celé přízemí, zaplavila foyer i přilehlé prostory, hlediště, provozní budovu a její hladina byla více než metr nad jevištěm.

Značný podíl z nákladů na rekonstrukci uhradila pojišťovna a zvláštní částka vyčleněná na návrh parlamentu ze státních zdrojů, zbytek pokryl magistrát jakožto zřizovatel divadla a zhruba milion byl shromážděn dary a příspěvky sponzorů i drobných dárců. V současné době probíhá druhá etapa rekonstrukce, která zahrnuje přestavbu provozní budovy, foyeru a divadelního klubu. Komorní scéna v podkroví zahájí až koncem příští sezóny.

Koncem února se podařilo zprovoznit i suterénní Říši loutek v Žatecké ulici, divadla s více než osmdesátiletou tradicí, jemuž voda sebrala unikátní archiv a zničila vybavení. K obnově přispěl magistrátní grant, 140 000 korun z konta Divadla pod vodou a řada dárců včetně dětí. V dalším "podzemním" Divadle v Dlouhé, jehož hlediště se ocitlo osm metrů pod vodou, se stále pracuje. "Předpokládám, že otevřeme na přelomu září a října," uvedla ředitelka Daniela Šálková.

Náročnou rekonstrukci dokončuje i Divadlo Archa. Podle ředitele Ondřeje Hraba skončí "popovodňový exil" začátkem října. Zhruba sedmdesátimiliónová oprava přinese i technická vylepšení v podobě většího počtu světelných okruhů a lepších zvukových rozvodů.

Divadlu Semafor, jehož sídlo v podzemním Karlínku povodeň zcela zničila, nabídla radnice Prahy 6 nové prostory. Rekonstrukce někdejší tančírny Globus v Dejvické ulici 27 začne podle radního Jana Holického ještě letos. Bude stát 45 miliónů a nový Semafor, navržený zkušeným architektem Miroslavem Melenou, by mohl zahájit na podzim 2004.

Historická budova Hudebního divadla v Karlíně má projít zároveň náročnou celkovou rekonstrukcí. Velkou část rozpočtu ve výši 670 miliónů uhradí město. "V polovině července vybrala komise za projektanta firmu Pragoprojekt, zatím jde vše podle plánu," řekl ČTK karlínský ředitel Egon Kulhánek. Pokud se vše podaří, měl by se soubor do karlínské budovy vrátit na podzim 2005.