Mezi přírůstky je například jedna z nejstarších rukopisných knih v České republice, takzvaný bavorský kodex pocházející z 9. století. Dalším z unikátů je modlitební kniha krále Ladislava Pohrobka z poloviny 15. století či soubor rozměrných liturgických knih z konce 15. století.

Loni za 546 prvotisků a 746 tisků z let 1501 až 1550 zaplatil stát řádu premonstrátů 20 miliónů korun; skutečná cena se těžko odhaduje, je však podle knihovny rozhodně vyšší.

Knihovna kláštera premonstrátů v Teplé, který založil v roce 1193 český šlechtic Hroznata, vznikala po řadu staletí. Kořeny tamního fondu sahají hluboko do předhusitského období. Knihovna patří k nejvýznamnějším klášterním knihovnám dochovaným dnes na území ČR a obsahuje přes 100 000 svazků.

Mimořádně ucelená klášterní knihovna 

Její historické jádro tvoří tři části: sbírka rukopisů, sbírka prvotisků a sbírka tisků z 1500 až 1550. Jádro fondu bylo v roce 2005 prohlášeno za kulturní památku. Výjimečná hodnota tepelského souboru raných tisků spočívá podle Národní knihovny v tom, že představuje klášterní knihovnu téměř tak, jak vypadala na přelomu středověku a novověku.

Národní knihovna o tento fond po desetiletí pečovala a počátkem 90. let jej v restituci vrátila tepelskému řádu. Všechny tři části sbírky byly nedávno zpřístupněny formou tištěných soupisů. Fond je často využíván českými i zahraničními badateli.

Devizou fondu v Teplé je právě jeho ucelenost. Národní knihovna jej kupuje i proto, aby se zabránilo případnému rozprodávání na části. Těžiště sbírky tvoří teologické spisy, jsou v ní ale i tituly z oboru lékařství, přírodovědy, filozofie či matematiky často bohatě zdobené dřevořezy. Jsou tedy vzácné nejen z hlediska historického, ale i uměleckého.