Zvláštností je, že exponáty i výtvarníky vybírali kurátoři z Evropy Daniel Birnbaum, Hans Ulrich Obrist a Gunnar B. Kvaran, čímž by měl být zajištěn objektivnější pohled z naší strany oceánu.

Jak organizátoři tvrdí, výstava představuje zhuštěnou kompilaci nejnovějších směrů vývoje malby, sochařství, videoartu a dalších uměleckých forem, s nimiž pracuje nová generace amerických umělců. Soubor je výsledkem rozsáhlého dvouletého výzkumného projektu kurátorů, kteří navštívili více než 500 ateliérů v celých Spojených státech a shromáždili téměř 2 tisíce složek dokumentace o mladých umělcích. Mnohé z toho je publikováno v katalogu, ke kterému Galerie Rudolfinum přiřadila jako přílohu české překlady všech textů.

„V době,kdy je oficiální politická kultura Spojených států vnímána na druhém břehu Atlantiku s výraznou skepsí, je důležité si připomenout komplexnost a zároveň různorodost americké umělecké scény. Uncertain States of America nejsou jen nejisté, jsou především různé,“ říkají o svém záměru autoři.

Pokud je pohled objektivní, pak se zdá, že současné umění USA je někde v pozici Říše římské před jejím pádem. Jako v době císaře Nerona se tu sází na kurióznosti, výstřednosti, erotické bizarnosti, snahu zaujmout média a v mnohém se těží z toho, co tu už kdysi bylo. Tak jako římští umělci čerpali formy z osvědčené řecké antiky, podobně současní mladí Američané těží z tradice pop-artu a dalších směrů 50.–70. let.

Mnohem atraktivnější jsou výstavy nových „barbarů“ – Číňanů, kteří expandují do světových výstavních síní a na mezinárodní bienále. U nich divák daleko více tuší, že velmi dobře vědí, proč umění dělají a jaké jim ve světě myšlení a estetických forem otevírá nové obzory. Současní Američani jsou proti nim načichlí Hollywoodem. Chtěli by být „independent“, ale rádi by už patřili k „establishmentu“.

Uncertain States of America, Americké umění ve třetím tisíciletí
Galerie Rudolfinum, Praha Do 24. února, denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč


Text k obr:
Matthew Day Jackson, Eleanor 2005, ze současné výstavy v Rudolfinu.