Podání Uhl zdůvodňuje tím, že smlouva o prodeji vysílacích práv na tento seriál společnosti Český film je nevýhodná a České televizi způsobila značnou ztrátu.
K oznámení se připojil další člen Rady ČT Dobromil Dvořák.

Třicet dílů seriálu o majoru Zermanovi vydává každou neděli od 4. listopadu jeden bulvární deník. Na každém DVD jsou vždy dva díly seriálu v nákladu čtvrt miliónů výlisků za prodejní cenu 38 korun. Podle obchodníků jdou rychle na odbyt.

Případ prodeje seriálu Třicet případů majora Zemana šetřila i dozorčí komise Rady České televize. Její předseda Ladislav Kozák na jednání Rady ČT řekl, že všeobecně byly smlouvy na vydání DVD nosičů uzavírány nekontrolovatelně z hlediska přínosu pro ČT, ale že smlouva, týkající se seriálu Třicet případů majora Zemana se jim jeví jako lépe obhospodařovatelná než všechny předcházející. „Měli jsme ale prošetřit stav prodeje, nikoliv způsob prodeje,“ dodal Kozák.

Další členové Rady ČT podávali v průběhu dnešního jednání konkrétní otázky, zda společnost Český film Praha opravdu vypořádala autorská práva, zda si ČT prověřovala důvěryhodnost firmy Český film, proč jednala s firmou, která předtím DVD nikdy nevydávala a byla zapsána do obchodního rejstříku až 31. srpna letošního roku, avšak jednání o prodeji práv s ní začalo dva týdny předtím, atd.
Generální ředitel ČT Jiří Janeček i dozorčí komise dostali od Rady ČT za úkol zodpovědět na tyto otázky do 31. ledna 2008.