Mašita, který se po roce 1989 léta soudil se státem za nezákonné zbavení osobní svobody v dobách minulého režimu, zemřel po dlouhé a těžké nemoci. Patřil k těm, kteří neúnavně upozorňovali na bezpráví minulého režimu. "Karel Mašita se výrazně zasloužil o rehabilitaci Jazzové sekce," řekl Karel Srp z Jazzové sekce.

Mašita se narodil 5. dubna 1948. V 60. letech byl členem kapely Flowers Childrens, která byla v roce 1968 rozprášena. Do roku 1989 byl sedmkrát odsouzen za tehdejší trestný čin příživnictví; po roce 1989 byl novým režimem plně rehabilitován. Byl zmocněncem Jazzové sekce a často publikoval, například v Britských listech.

V 90. letech Mašita vedl mnoho sporů, především ten, jímž se dožadoval odškodnění za nucenou psychiatrickou léčbu, kterou musel za bývalého režimu léta podstupovat. Podle něj ho komunistické úřady chtěly těmito kroky jen šikanovat a znemožnit mu jeho tehdejší aktivity. "Policisté mi v soukromých rozhovorech přiznali, že účelem bylo moje společenské znemožnění," uvedl.

Mašita se léta soudil kvůli tomu, že český trestní rejstřík uvádí nadále i rehabilitované tresty. Žaloval také Českou televizi kvůli přípravě dokumentu o Jazzové sekci; Mašita v postupu televizního producenta vůči sobě spatřoval možné trestné činy poškozování cizích práv a podvod.