Nova by tím ztratila možnost obnovit analogové vysílání v případě problémů s digitálním vysíláním.

„ Nova požádala vysílací radu o písemné ujištění, že k odebrání příslušných frekvencí alespoň do doby vydání platného Technického plánu přechodu z analogového na digitální vysílání nepřikročí. K dnešku však žádné písemné ujištění neobdržela,“ vysvětlila rozhodnutí televize písemně její mluvčí Veronika Šmitková.

Obraz se prý rozpadá 

Dodala ještě, že mají informace od diváků z Domažlicka, že digitální vysílání zlobí.

„Projevují se  nejrůznější problémy s příjmem signálu a jeho kvalitou. Obraz kostičkuje nebo zamrzá. Tyto skutečnosti mají dopad na spokojenost diváků  a jejich ochotu přijímat program Novy prostřednictvím digitálního televizního vysílání.

A to zrovna ve chvíli, kdy se blíží vánoční svátky, ke kterým televizní pořady patří,“ uvedla mluvčí.

„Věříme, že výše uvedené problémy se nám v nejbližší době, pokud možno do konce roku, podaři vyřešit, “ vzkazuje divákům z Domažlicka generální ředitel Novy Petr Dvořák.