Ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL) o tuto částku z vládní rozpočtové rezervy požádal, protože stále nebyl přijat nový zákon o kinematografii, který má mimo jiné zajistit dostatečný přísun peněz pro financování domácí filmové tvorby. Přidělené peníze by měly sloužit do doby, než bude norma přijata.

Schválených 100 miliónů korun pro filmaře má jít ne přímo Státnímu fondu na podporu a rozvoj české kinematografie, neboť ten by je již letos nestihl z rozpočtu ministerstva kultury vyčerpat. Proto ministr navrhl, aby peníze byly účelově vázané v rozpočtu jeho úřadu v rámci programu Kulturní aktivity. Na konci letošního roku by pak mohly být převedeny do rezervního fondu ministerstva, a poté uvolňovány hned od počátku roku 2008 na základě žádostí.

Financování filmů není lehká záležitost

Fond na podporu kinematografie má pravidelné zdroje jen z prodeje práv k filmům vyrobeným v letech 1965 až 1991 a z korunového příplatku ke vstupnému do kina. Tyto zdroje umožňují podporu tvorby, výroby a distribuce českých filmů a na propagaci i technický rozvoj kin jen na úrovni přibližně 50 až 80 miliónů korun ročně. Podle většiny zainteresovaných je tato částka kriticky nízká jak z hlediska potřeb zajištění kontinuity filmové tvorby v Česku, tak z hlediska úrovně podpory ve srovnatelných zemích EU.

Tuto situaci měla koncepčně řešit novela zákona z roku 1992 o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Po jejím zamítnutí se ministerstvo rozhodlo řešit nedostatek peněz ve fondu mimořádnou dotací ze státního rozpočtu ve výši 100 miliónů korun pro letošní rok.