DVD obsahuje na 600 tisíc hesel a 400 tisíc fotografí a reprodukcí. S nápadem přišla berlínská firma Directmedia Publishing a v prodeji je Wiki za symbolickou cenu deset eur, což jsou u našich západních sousedů tři kafe v restauraci. Nejde tedy o komerční záležitost. Navíc část zisku je investována přímo na další podporu budování Wikipedie na internetu.

Německá verze encyklopedie (http://de.wikipedia.org) je zatím nejpropracovanější a nejspolehlivější. Člověk tu často najde řadu faktů, které v jiných encyklopediích nejsou a mnohé další odkazy na internetové speciální stránky. Česká podoba Wiki, která začala svoji existenci v roce 2002 na stránkách http://cs.wikipedia.org, je zatím málo košatá, ale nepochybně užitečná.

Directmedia (www.digitale-bibliothek.de) vydávají na DVD mnohé mimořádně důležité a základní příručky a encyklopedie z oboru historie, literatury, filosofie a dějin umění. Specialitou jsou také kompletní obrazové katalogy malířů jako byl Klimt, Van Gogh, Manet nebo El Greco. Mimo jiné na německý trh přišli i s Antonínen Dvořákem a na MP3 nabízí 40 hodin jeho hudby.