Jsou mezi nimi historické skvosty i díla vzniklá v poměrně nedávné době. Mezi první patří pozdně barokní betlém od neznámého autora, zvaný Lodhéřovský, který zapůjčilo Muzeum Jindřichohradecka a pro nejširší veřejnost je vystaven poprvé.

Představuje typ deskového betlému malovaného na kartonu, jakých je na výstavě hned několik. Tento typ byl vhodný zejména pro skládací malované domácí jesličky a své malířské umění na nich osvědčily stovky anonymních autorů.

Betlémy byly a jsou ale i příležitostí pro šikovné řezbáře, kteří dali tomuto krásnému umění mnoho půvabných figurek i rozměrnějších děl. Na výstavě najdete několik dřevěných betlémů z oblasti Králík, kde se tomuto umění věnovali lidé i pro obživu.

Betlém ze dřeva i z chleba

Kráse dřevěného materiálu dává vyniknout betlém J. Vokouna vyřezaný z lipového, nepolychromovaného dřeva - jeho kadeřavé ovečky, velbloudi, troubící slon, flašinetář i medvědář s tancujícím medvědem jsou opravdu krásní.

Pozoruhodností je betlém zhotovený z chlebového těsta formovaného do kadlubu z Příbramska, ukázka starých tiskařských jesličkových archů, z nichž se figurky vystřihovaly, či Vondrův betlém v orientálním slohu.

Členové Spolku betlemářů tuto krásnou tradici pečlivě uchovávají a střeží, pečují o staré betlémy a vytvářejí nové. Učí se starým technikám - jako například vystavené podmalbě na sklo J. Honisse. I když každý z novodobých betlemářů má svůj vlastní styl, je patrné, že ctí tradici a jejich výtvarný projev má přečasto archaizující stylizaci.

Na výstavě ale najdete i novější, méně tradiční betlémy, jako např. kompozici na téma nejznámější křesťanské modlitby Otče náš.

Výstava Betlémy v sále Nejvyššího purkrabství potrvá do 6. ledna a navštívit ji můžete každý den od 10 do 16 hodin za symbolické vstupné 35 Kč pro dospělé a 5 Kč pro děti a důchodce. Výtěžek ze vstupného poslouží dobročinným účelům.