Jeho obsáhlé skladatelské dílo sahá od dětských sborů přes komorní a symfonickou tvorbu až k operám (Dáma a lupiči, Oldřich a Boženka, Rybáři v síti).

Půvab Hurníkových skvostných povídek (Trubači z Jericha, Kapitolské husy aj.) i rozhlasových her tkví v umění anglicky suchého humoru, do něhož prolnul svou zkušenost muzikantskou, a v krásné češtině.

Své vzpomínky vtělil do knih Dětství ve Slezsku a Závěrečná zpráva. Jako pedagog na pražské konzervatoři a bratislavské VŠMU vychoval řadu hudebníků, skladbě i popularizaci hudby se věnuje i jeho syn Lukáš, ředitel Českého rozhlasu 3 - Vltava.

Hurníkově jubileu je věnována řada koncertů, (první 29. 11. v Sále B. Martinů). Česká televize uvede 5. 12. rozhovor jubilanta s jeho synovcem Markem Ebenem v pořadu Na plovárně.