Nova dostala celkem pokutu ve výši půl miliónu korun, z toho 200 000 korun za díl Big Brothera, ve kterém bylo zjištěno jednání poškozující lidské vztahy i lidskou důstojnost a časté kouření. Dalších 300 000 korun musí Nova zaplatit za jiný pořad ze série Big Brother, v němž se kromě výše uvedených nemorálností vyskytovalo také časté pití alkoholu. Podle rady by záběry mohly ohrozit mravní vývoj dětí a mladistvých.

Rada současně upozornila Novu na porušení mediálního zákona v Televizních novinách v příspěvcích Zpovědnice.cz (25. listopadu 2006) a v reportáži o rasismu (28. listopadu 2006). V obou případech šlo o porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

Česká televize dostala celkovou pokutu rovněž přes půl miliónu korun (konkrétně 551 tisíc korun) za nedodržení povinností při vysílání reklam, teleshopingu a sponzorovaných pořadů. Šlo o různé typy pořadů v různých dnech a časech a nejčastějším přestupkem byla podle rady skutečnost, že nešlo identifikovat sponzora.