Podle znění Revizní komise AČFK je odpovědnost na straně Králíka. Zda na něj však bude podána žaloba, by se mělo rozhodnout v lednu.

Jak se bude AČFK vyrovnávat s miliónovými dluhy?

S ohledem na budoucnost, kterou chce stabilizovat, má zájem se s dluhy vyrovnat. Samozřejmě je nemyslitelné, aby se úhrada svalovala na Jiřího Králíka. Nutný předpoklad v tuto chvíli znamená zásadní důvěru partnerů, kteří dokážou přijmout režim splátkového kalendáře. Umořování částky tak bude probíhat postupně.

Podá Asociace na Jiřího Králíka žalobu?

Je třeba přijmout spoluzodpovědnost, neříkám plnou, a pokud možno vytvořit konstruktivní řešení. Návrh na žalobu padl od paní Pilařové, která zpracovávala revizní zprávu a je předsedkyní Revizní komise AČFK. Jaké organizační a právní kroky se budou volit je ale závislé na rozhodnutí Rady a Valné hromady, tedy všech filmových klubů. To proběhne v lednu. Já na rozhodnutí nemám dostatečné kompetence.

Leží podle vás vina na bývalém předsedovi?

Částečně to jeho chyba je. I on to uznal. Nejpádnější slovo bude mít však revizní zpráva. Zdvojená funkce ředitele LFŠ a předsedy AČFK byla nešťastná a vyústila v tak nepříjemnou situaci.

Jedná se s panem Králíkem o nějaké pozici v rámci AČFK?

Reakcí na jeho vyloučení z pozice předsedy, pokud by pomohl konstruktivně vyřešit nepříjemnou finanční situaci, byla nabídka podílet se jako umělecký ředitel Asociace. Což se nestalo. Nabídka platí nadále, tentokrát na pozici dramaturga některých cyklů LFŠ. 

Jak bude vypadat příští ročník "filmovky"?

Určitě nebude totožný s posledními ročníky. S Radou AČFK jsme se ale shodli, že se budeme snažit zachovat kontinuitu hlavních tematických cyklů - na příští rok je to Film a magie - i národních kinematografií, tedy zachovat přínosné věci, které na LFŠ vznikly a jsou jejím specifikem. Chtěli bychom také navázat na zbytečně ukončené cykly jako Cinepur Choice a opět spolupracovat s Davidem Čeňkem.