Obsáhlý průřez jeho tvorbou nabízí do 3. února výstava v Obecním domě v Praze, připomínající výročí 120 let od jeho narození a 50 let od jeho smrti. Josef Lada nebyl jen dvorním lidovým umělcem, jeho dílo nejsou jen pohádky a roztomilé pohlednice s idylickými zimními hrátkami.

"Jiný Lada je především do první světové války nebo do vzniku republiky. To byl břitký satirik, který publikoval stovky svérázných originálních kreseb zaměřených proti militarismu, proti klerikalismu i proti Rakousku. Byl také ostrým kritikem komunistické strany," popisuje další z Ladových poloh kurátorka výstavy Pavla Pečinková.

Ladu, pro jehož obrazy se stala typickou výrazná kontura a jehož dílo je oblíbeným terčem plagiátorů, představí soubor maleb, návrhů knižních obálek, dětských ilustrací, série slavných hastrmanů, Švejkovské ilustrace i soubor originálních reklamních kreseb.

Výstava autora, který generačně patří do tzv. předválečné avantgardy, tak zahrnuje na 460 exponátů z toho 360 obrazů. "Dědeček byl člověk s velkým smyslem pro rodinu. Tomu odpovídá i jeho dílo," říká umělcův vnuk a správce jeho díla Josef Lada a dodává, že se na výstavě těší na dědečkovy nejrannější díla a na cyklus Jak se dělají noviny.