Nechybí zde snímky například Marie Glazarové ve filmu režiséra Františka Čápa Babička, Adiny Mandlové v Harmonice Ladislava Broma nebo Lídy Baarové ve filmu režiséra Otakara Vávry Maskovaná milenka.

"Chceme ztotožnit pojem krásy s obrazy žen na filmovém plátně. Jde nám o ženy nejen na první pohled hezké, sličné, ale především o neobyčejné fotografie, jež zachycují pracovní soustředění, vzrušující okamžiky nitra, emoce a v neposlední řadě štěstí a opojení, tajemství vnitřního světa žen, touhu prosadit se ve filmu a přiblížit se vysněné dokonalosti desáté múzy," říká Pavel Jiras, autor kolekce a historik společnosti Barrandov Studio.