Mezi nejznámější tituly této velmi známé české autorky patří romány Není římského lidu, Spartakus, Navzdory básník zpívá, Pod maskou smích, Dar jitra prvního, Medúza či Odměna. Překládala také z francouzštiny a napsala několik divadelních a rozhlasových her.

Loukotková se narodila 14. dubna 1923 v Praze do rodiny Čestmíra Loukotky, který byl známý jako lingvista, etnograf a amerikanista. Po studiích na gymnáziu se krátce věnovala francouzštině na soukromé jazykové škole. Po válce nastoupila na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnovala estetice a francouzštině.

Naposledy publikovala před 10 lety

Poslední knihou, kterou spisovatelka napsala před přibližně 10 lety, byl Křik neviditelných pávů. V polovině listopadu Motto vydá v reedici titul Dar jitra prvního.

Poslední rozloučení se spisovatelkou bude v úzkém rodinném kruhu, uvedla šéfredaktorka.

Námětem historických a psychologických děl Jarmily Loukotkové bylo zejména antické prostředí a středověká Francie. Z francouzských dějin nezapomenutelně přiblížila především život a dílo Françoise Villona v románu Navzdory básník zpívá.