Tým má za úkol vyřešit všechny problémy kolem realizace Kaplického návrhu na Letné, přezdívaného blob či chobotnice. Právu to potvrdil náměstek ministra kultury František Mikeš (ODS), který je členem předsednictva. "Skupina právníků má problémů k řešení několik. Ano, toto je jeden z nich. Proto mi záleželo na tom, aby v ní byli i experti na mezinárodní právo," řekl Právu Mikeš.

Stalo se tak jen dva dny poté, kdy 23 architektů zveřejnilo otevřený dopis ministru kultury Václavu Jehličkovi, v němž napadlo regulérnost soutěže dozorované Mezinárodní unií architektů (UIA). Jehlička se k dopisu do včerejška nevyjádřil, mluvčí Marcela Žižková pouze informovala, že se s ním v dohledné době seznámí.

Regulérností soutěže se bude tým Národní knihovna zabývat navzdory nedávnému společnému prohlášení primátora Béma a architekta Kaplického před televizními kamerami, že problémy bude řešit komise, jejím úkolem je zabývat se budoucností a k té nepatří ani průběh soutěže, ani estetické hodnocení návrhu.

Ježek: zkoumat soutěž není nutné

Generální ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek soudí, že zkoumat soutěž není nutné, protože UIA potvrdila její platnost, ale doufá, že to může složité situaci prospět: "Předpokládám, že když je v pravidlech soutěže jasně stanoveno, že její regulérnost posuzuje jen UIA, nemůže komise dospět k jinému názoru, ani kdyby v ní bylo dvacet právníků. Podle mého soudu může závěr komise zamezit dalším spekulacím."

Porota soutěže je od jara některými architekty kritizována za to, že údajně porušila pravidla, když se rozhodla nevyřadit žádný z projektů nerespektující původní zadání. Kaplického návrh nedbal podmínky, aby národní konzervační fond byl umístěn nad zemí. Ten tvoří asi jeden z celkových deseti miliónů knih.

Předsednictvo pracovní komise má sedm členů - kromě Béma, Ježka, Mikeše a Kaplického jsou to ředitel Útvaru rozvoje města Bořek Votava, ředitel odboru kultury pražského magistrátu Jan Kněžínek a Bohdana Stoklasová za Národní knihovnu. Na prvním setkání se zatím shodlo na tom, že je potřeba vyřešit asi třicet otázek. K tomu byly ustanoveny ještě tři podkomise, kromě právníků se budou umístěním blobu zabývat i památkáři a architekti. Kaplický na prvním setkání chyběl, podle zprávy z pražského magistrátu byl v zahraničí.