"Egyptologové knihou získávají sadu unikátních dat, běžní čtenáři v ní najdou chronologickou mapu, jak se vyvíjela jednotlivá pyramidová pole v čase," uvedl na křtu knihy egyptolog Vladimír Brůna.

Zkoumaná oblast zahrnuje od severu k jihu sluneční chrámy v Abú Ghurábu a dále pyramidové nekropole v Abúsíru, Sakkáře a Dahšúru. V těchto lokalitách byly postaveny tři čtvrtiny všech známých pyramid panovníků Staré říše a stovky hrobek vysokých i nižších hodnostářů jejich doby. Publikace obsahuje text přibližující i historii mapování celé oblasti a reprodukce map, které vznikaly postupně od doby Napoleonovy expedice do Egypta na konci 18. století až po současnost.

K publikaci jsou přiloženy tři složené veliké mapy, dlouhé 192 centimetrů, tištěné na největším ofsetovém stroji na světě. Kniha byla nákladná nejen z hlediska použití unikátní technologie, odborného dohledu, ale i finančně. Pořízení snímku každého pyramidového pole o rozloze pět krát pět kilometrů stojí 20 000 korun.

Autoři knihy, která byla pokřtěna pískem ze Sahary, by rádi v budoucnu vydali atlas všech pyramidových polí v Egyptě. Potřebují k tomu však získat spolupráci i zahraničních egyptologů, odborníků na jednotlivé oblasti a atlas všech pyramidových polí starého Egypta. Na vzniku knihy Satelitní atlas pyramid spolupracovali lidé z Českého egyptologického ústavu, Karlovy univerzity a Laboratoře geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem. Podle internetové stránky posledně zmíněné instituce by publikace měla stát 98 eur (přibližně 2700 korun).