Porotci museli v Nikolčicích vyhodnotit kroniky dvě. Jednu začal Černý psát v roce 1972. Záznam na poslední list udělal v roce 2000. Již třetí rok zaznamenává dění v obci do další knihy. K práci kronikáře patří také návštěva různých akcí, záznamy o počasí, různých anomáliích a další.

A když se Černý náhodou nějakého dění osobně nezúčastní, hned zpovídá jeho aktéry, aby v kronice nic nechybělo. Zápisy čte před přepisem do knihy obecní rada. Ty, které tvůrce považuje za bezproblémové, zaznamenává ihned. Zbývající předkládá ke schválení.

"Za celou dobu, co vedu kroniku, radní vedli diskuzi jen o jediném," řekl Černý. Předmětem debat byl popis problémů, do nichž se obec dostala při hledání místostarosty po loňských komunálních volbách. Radní nakonec vytvořili dodatek, kronikářem navržený text ale nechali beze změn.

Černý shromažďuje informace o Nikolčicích po celý rok

Celý rok bývalý kantor shromažďuje informace o životě Nikolčic. Když přijde čas vánočních svátků tvoří budoucí záznamy kroniky. Je přesvědčen, že dílo musí být zajímavé i pro čtenáře, kteří se k němu dostanou po letech. Proto například do kroniky zařadil k informaci o povodni z přívalových dešťů v roce 1989 také autentické vyprávění tří místních školáků, jak osudnou událost prožívali oni. I po letech se lidé dozvědí, jaké byly pocity žáka základní školy, když dramaticky cestoval autobusem domů.

"Chtěl jsem vytvořit zajímavou knihu, proto jsem ji doplňoval fotografiemi a novinovými výstřižky. Pak mi to na semináři kronikářů vytkli jako chybu. Od té doby sestavuji z fotek a článků samostatnou přílohu ke kronice," uvedl Černý. Jeho tajným přáním je nalézt staré kroniky. Moc nadějí si ale nedělá, není první, kdo se o objevení historických knih pokoušel.

Nikolčice tak mají kroniku prokazatelně vedenou od roku 1927. Řídící učitel Kloupar se o ni staral až do války. V době nacistické okupace byla ve vedení kroniky nucená přestávka. Další kronikář, ředitel školy Kolínský ale záznamy zapsal zpětně.