To samozřejmě znamená, že Obec spolupracuje s nějakou detektivní agenturou, protože někdy prokázat literární činnost u některého pachatele je složité (ale na internetových stránkách www.obecspisovatelu.cz
se to nedozvíte).

Málokdo z nespisovatelů však ví, že Obec vydává bulletin Dokořán, č. 21-26 jsou zde "vystavena". V č. 26 je např. článek JUDr. A. Kokoškové o licenci ke zpracování a právu na nedotknutelnost díla, ve kterém mj. píše: Je třeba podotknout, že všechny - byť autorem dovolené - zásahy do díla nemusí mít nutně tvůrčí charakter a jejich výsledkem nemusí být vytvoření díla. Hm!