Snažil jste se na své sólové desce odlišit od své kapely System Of A Down?

Vědomě jsem se na to nezaměřoval. Všechno jsem původně vymýšlel s klasickou kytarou nebo u piána, ale ty písně si říkaly o daleko víc nástrojů. Nějak se to vyvinulo do konečného celku. Texty jsou rozhodně intimnější.

Je vám nějaká píseň na albu bližší než ostatní?

Ne, žádná konkrétní nevyčnívá, každá má svůj charakter a barevnost.

Vrátí se ještě někdy System Of A Down?

Možná. Máme pauzu na dobu neurčitou. Jsme stále přátelé, posloucháme vzájemné rady a sledujeme, na čem ostatní pracují.

Tvrdíte, že civilizace skončila. Proč si to myslíte?

Civilizace vznikla před tisíciletími v Mezopotámii, což je dnešní Irák, to je docela zajímavé si uvědomit. Zakládala se na ušlechtilé představě zemědělské společnosti. Přerod ze společnosti, která pouze kočuje, s sebou přinesl nejen starověký stát s vlajkou a vládou a se všemi náležitostmi, které známe i dnes, ale změnila se rovnováha života na této planetě.

Populace rychle rostla a roste a zároveň se zvyšuje míra destrukce přírodních zdrojů. Já tvrdím, že civilizace ve své současné podobě je přinejmenším neudržitelná. A co budeme dělat, až za pár let opravdu skončí?

Po teroristických útocích v roce 2001 jste ve své eseji Understanding Oil narhoval podporu míru na Blízkém východě jako nejúčinnější cestu boje s terorismem, cestu ven z bludného kruhu násilí. Jak jste se cítil, když odpovědí americké administrativy byla válka?

Snažil jsem se pochopit, co proběhlo. Pohled Ameriky a její vlády na tuto událost byl zúžen na jeden den, možná týden. Lidem nebývá poskytnut náhled na historii vzniku takových událostí. Terorismus vzniká kvůli nespravedlivosti a kvůli chudobě. Není reakcí na náhodnou událost nebo akci. My musíme nespravedlnost vystopovat, zjistit, kde začala. I když to není omluva pro násilný čin.

Jsme proti jakékoli formě násilí vůči jakémukoli tvoru. Toto století bylo velmi násilné, ať už na mezilidské či mezinárodní úrovni. Takže jsem se jen snažil pochopit, jakou roli v tom hraje ropa. Americká zahraniční politika vůči Blízkému východu je velmi nevyrovnaná, přemýšlel jsem, jak to ovlivňuje vnímání lidi a jakou to může mít souvislost s různými útoky.

Není to jen Irák, například je tu také velmi palčivý izraelsko- palestinský. Navrhuji mír jako nejlepší způsob jak tyto problémy řešit.

Jedno z hesel organizace Axis Of Justice je, že budoucnost zatím není napsaná. Jak by vypadala, kdyby jste ji měl psát vy?

Musíme se stavit k problémům čelem. Ať už jde o politiku, ekonomii, ekologii nebo naše osobní životy. Způsobem, jakým jednáme se sousedy, bychom měli jednat i s národy. K ostatním se musíme chovat tak, jak si přejeme, aby se chovali oni k nám. Musíme upřednostňovat svobodu před krátkodobými ekonomickými zájmy. Vytvářet pozitivní hodnoty.