Informace o Kunderově ocenění pronikla na veřejnost z Obce spisovatelů už 17. října. Milan Kundera, který žije ve Francii, se navíc oficiálních akcí nezúčastní.

Kundera je dnes nejslavnějším žijícím autorem českého původu. Začínal v 50. letech básněmi a napsal také divadelní hru Majitelé klíčů, ale jádrem jeho tvorby jsou hlavně povídky a romány. Ke špičce české prózy 20. století se řadí zejména povídky ze 60. let Směšné lásky a slavný román Žert.

Kundera sám napsal také scénář k filmu Žert. Ve snímku si zahráli Josef Somr, Luďek Munzar a Jana Dítětová. Z pozdějších autorových prací vynikají Život je jinde, Nesnesitelná lehkost bytí, Nesmrtelnost či Pomalost. Ve Francii Kundera vydal také sbírku esejů Zrazené testamenty a Umění románu.

Pitínský jeden z mála oceněných ve střední generaci

Pro Pitínského se porota rozhodla ze čtrnácti nominovaných. Vyzdvihla zejména to, že je typem autorského divadelníka - píše hry, scénáře, upravuje pro divadlo literární texty. Pitínský, který 30. října oslaví 52. narozeniny, je jedním z mála oceněných příslušníků střední umělecké generace. Ve všech oborech dostávají ceny ministra kultury především starší autoři za své celoživotní dílo.

"Volili jsme ze čtrnácti navržených, přičemž poprvé mezi nimi byla i jedna instituce - Divadelní ústav. Není vymezeno, zda se cena uděluje za celoživotní dílo či konkrétní umělecký přínos v uplynulém roce, takže letos jsme dali přednost padesátiletému režisérovi Pitínskému, který má za sebou na šedesát inscenací po celé republice. Pravda je, že z navržených osobností byl Pitínský nejmladší," řekl na tiskové konferenci předseda poroty pro divadlo Petr Pavlovský.

Letos sedmdesátiletý český dirigent Jiří Kout u poroty zvítězil mezi jedenácti kandidáty a porota vyzdvihla především jeho interpretaci Janáčkových, Wagnerových a Straussových oper a také celoživotní uměleckou práci a propagaci právě operního díla Leoše Janáčka v zahraničí.

Dvaaosmdesátiletý malíř a sochař Karel Malich je oceněn za celoživotní dílo. Předseda výtvarné komise a historik umění Jiří Ševčík však připomněl, že Malich je autorem, jehož dílo je stále živé a teprve v poslední době si nachází cestu do světových galerií, kam podle odborníků rozhodně patří.

"Malich změnil pojem sochařství, dematerializoval ho až na niť, drát. Spojuje dva zdroje moderního umění, jeden vycházející z racionality a techniky, a druhý, který je spirituální a na jehož principu vznikala také díla dadaistů nebo konstruktivistů," řekl. 

Ceny se udělují od roku 2003

Ministerské ceny jsou udělovány od roku 2003 a jejich nositeli jsou mj. Otomar Krejča, David Radok, Jiří Suchý, Svatopluk Havelka, Marek Kopelent, Adriena Šimotová či Jitka a Květa Válovy. Laureáty vybírají nezávislé poroty na návrhy obdržené od profesních organizací i jednotlivých osob.

Ceny jsou ve všech kategoriích spojeny s odměnou 300 000 korun a budou se předávat v úterý v Českém muzeu hudby na Malé Straně.