Dílo bylo napsáno v letech 1401-2 v němčině ve formě rozmluvy mezi Oráčem mužem, jemuž zemřela jeho mladá žena, a Smrtí, personifikovanou rovněž ženskou postavou. Dialog klade dodnes velmi aktuální otázky: Kdo jsi? Kam jdeš? Pros musíš zemřít?

Viklický mezi klasikou a jazzem

Emil Viklický (1948), který pro Státní operu napsal již svou první operu Faidra (premiéra v září 2000), patří k předním osobnostem české hudební scény, které usilují o překlenutí propasti mezi tzv. vážnou hudbou a jazzem i folklórem, jehož inspirace právě v Oráči a Smrti rovněž zaslechneme. Viklický má za sebou obsáhlé dílo jako skladatel i klavírista. Operu Oráč a Smrt nastudoval dirigent Přemysl Charvát a režisér Dušan Robert Pařízek spolu s choreografem Pavlem Šmokem. Postavu Oráče vytvoří tenorista Aleš Briscein, Smrt mezzosopranistka Jana Sýkorová. Pražské premiéře předcházelo koncertní provedení v Berlíně. Na českém jevišti se dialog Jana z Teplé stal v posledních letech známým ve vynikající provedení Alfreda Strejčka a Jitky Molavcové, hudbu napsal Jura Pavlica.