Svazek je považován za jeden z nejcennějších středověkých rukopisů zachycujících tehdejší vědění. Při cestě z letiště do centra Prahy proto přepravní auto s Ďáblovou biblí doprovázely čtyři další vozy, z nichž dva byly plné ozbrojených policistů. Při vykládání svazku na nádvoří Klementina střežili pracovníci bezpečnostní agentury všechny vchody do areálu.

Při transportu ze Švédska byla kniha uložena ve speciální klimatizované bedně, která udržovala stálou teplotu a vlhkost. Nyní se svazek bude v sídle Národní knihovny několik dní aklimatizovat a poté jej tamní pracovníci přemístí do speciální trezorové místnosti. Tam si jej návštěvníci Klementina budou moci prohlédnout od 20. září do 6. ledna příštího roku. Potom se svazek vrátí do Švédské královské knihovny ve Stockholmu.

Ďáblova bible, latinsky Codex gigas, vznikla na přelomu 12. a 13. století v benediktinském klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Jde o knihu úctyhodnou nejen obsahem, ale i podobou - ve středověku byla přirovnávána k sedmi divům světa. Váží 75 kilogramů, dřevěné desky knihy měří 900 krát 505 milimetrů. Bibli provází legenda, podle níž ji za jedinou noc napsal s pomocí ďábla mnich kající se z těžkého hříchu.