Jenže z odstupu po letech násilí ze strany vzdělaného soudce se Gabriela dopracovává poznání, kdy se měla obrátit na místě a žádný vztah nenavazovat. Otovo sobectví se dralo na povrch už dřív.

Jednoduchými tahy kreslí autorka zaslepenost matky, která dává za pravdu líbivému zeťákovi, i žárlivost sestry, jež Gabriele odmítla pomoci. Oporou tak zůstaly děti, nejstarší Petr a podobně postižená kamarádka Kateřina.

Baladický příběh je obrazem skutečnosti, že 38 procent žen v naší společnosti, tak ochotně se povyšující nad kdekým, má zkušenost s domácím násilím. S fyzickým i psychickým. Přitom na policii se podle průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Karlovy univerzity obrací jen desetina žen. Jen ve třech procentech bylo proti útočníkovi vzneseno obvinění a pouze jediné procento se dočkalo soudního rozsudku.

Je dobře, že taková kniha byla napsána. Ukazuje, že násilí proti manželce a matce se stává útokem i na děti. Do naha se tak odhaluje lidská ubohost, zbabělost zakládající další tragédie. Zároveň se ukazuje nikdy nezničitelná touha svobodně a šťastně žít.

Milena Tomešová: ...a muž ti vládnout bude

Euromedia Group-Ikar, 184 stran