Rada pro rozhlasové a televizní vysílání totiž zahájila ve čtvrtek s ČT a také s neznámým pachatelem správní řízení.

Mediální radní bude během řízení zkoumat, zda ČT výslednou podobou pořadu Panorama neporušila zákonnou povinnost provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah programů. Za to hrozí podle mediálního zákona televizi pokuta v rozmezí od 20 tisíc do deseti miliónů korun.

Rada zároveň zahájila další správní řízení s neznámým pachatelem. Zákon totiž říká, že rada může udělit pokutu od 50 tisíc Kč do pěti miliónů tomu, kdo zasahuje do obsahu programu provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání a poruší povinnosti týkající se výroby nebo vysílání pořadů.

"Zároveň žádáme policii o součinnost v této věci," informoval předseda vysílací rady Václav Žák.

Skupině Ztohoven se podařilo nabourat do vysílání programu ČT2 a odvysílat v ranních hodinách fiktivní jaderný výbuch. [celá zpráva]