Američané zopakovali úspěch z prvního hostování na Pražském jaru před třemi lety. I tentokrát šéfdirigent, charismatický Michael Tilson Thomas, dirigoval orchestr ve dvou koncertech ve Smetanově síni - a oba se staly velkou školou orchestrální hry. Soustředil se především na dva skladatele, Igora Stravinského a Gustava Mahlera.

První koncert vedle Čajkovského Symfonie č.1 g moll předložil dva Stravinského kusy - Divertimento (suita z baletu Polibek víly) a Symfonii o třech větách. Sehranost všech hráčů, jejich zvuková kultura, frázování ve Stravinského jazzem ovlivněných dílech právem sklízelo obdiv plného sálu.

Sólistou druhého beznadějně vyprodaného večera byla pěvecká hvězda z největších - americký barytonista Thomas Hampson. Jeho podání pěti Mahlerových písní ze sbírky Chlapův kouzelný roh lze bez přehánění nazvat ideální a senzací festivalu. Hampson v nich neoslňuje velkým hlasem, který bezpochyby vlastní, ale soustřeďuje se na vystižení skladatelova poselství, odstiňuje výrazově postavy i situace v písních, a tvoří tak písňové klenoty.

Poctou letošní šedesátnici sopranistce Gabriele Beňačkové byl její koncert s hostem, pěvkyní Evou Urbanovou. Doprovázeny rozhlasovými symfoniky (SOČR), které řídil zkušený Ondrej Lenárd, připravily obě divy naší operní scény velký večer všem obdivovatelům v áriích Smetany, Dvořáka, Janáčka v první půlce a ve druhé ve scénách z italských oper. Dlouhé ovace ve stoje přinutily obě sopranistky ještě k přídavku Offenbachově Barcarole.