Proč pracujete s mezinárodní skupinou tanečníků? Myslíte si, že takovéto soubory lépe odrážejí současnou realitu multikulturního světa?

Vždy mi připadlo zajímavé pracovat s umělci z různých zemí a kultur, protože každý přináší vlastní zkušenosti. V představení I am not the only one jsem pracovala s tanečníky z Koreje, Mexika, Izraele a Palestiny a všichni pomohli inspirovat představení, každý měl vlastní důvod opustit svou rodnou zemi a každý z nich má zkušenosti, jaké je to být "cizincem" v Berlíně. O tom je celé představení. Takže je to svým způsobem vyjádření postoje, že jsme všichni svým způsobem cizinci. Myslím si, že to odráží současnou společnost.

Čím vás ovlivnila atmosféra Berlína?

Myslím si, že v Berlíně je fantastická atmosféra - velmi živá a svobodná, byť trochu drsná. To mě skutečně inspiruje a dává mi to svobodu ve své tvorbě dělat si to, co sama chci.

Proč je avantgardní scéna v Berlíně stále tak silná: řada lidí se obávala, že zlaté časy Berlína skončily poté, co se stal hlavním městem Německa?

V Berlíně žije vedle sebe mnoho umělců, studentů a lidí z rozdílných kultur, což dává městu skutečně tvůrčího a unikátního ducha. Nevypadá, že by se to měnilo, i když se Berlín stal hlavním městem.

Měla jste problémy s bořením hranic?

Vím, že má práce překračuje v řadě věcí hranice, a proto bude vždy kritizovaná, ale o to se nestarám.

Provokujete ráda?

Ano, velmi ráda!

Kombinujete různé způsoby vyjádření. Jak vybíráte, co použijete?

Často se nechávám inspirovat tanečníky a performery, s nimiž pracuji. Každý má talent na něco jiného a svůj vlastní pohled, který do představení dávají. Ráda pracuju s protikladnými nápady, které se vyvíjejí během doby, kdy vytvářím představení, a které se vyjadřují odlišnými uměleckými formami.

Měníte neustále svá představení, nebo se je naopak snažíte zafixovat do určité pevné podoby?

Moje představení se neustále vyvíjejí, nikdy nejsou opravdu "hotová". Publiku vždycky ukazuje projekt jedno stadium svého vývoje.