Letos se zaměřuje na výzkum a pojmenování nejpříznačnějších aspektů středoevropského umění a v tomto kontextu představí širokou škálu nových i starších prací (od malby přes fotografii k performanci a umění instalace). Osloveni byli umělci mladí i starší, nastupující i ti etablovaní. Letošní koncepce také mapuje momenty, které byly rozhodující pro šedesátá a sedmdesátá léta.

:. Výtvarný megaboard na pražské Karlin Hall

Zvláštní sekce je věnována českému minimalismu a slovenskému akcionismu, které doposud nebyly patřičně reflektovány na mezinárodní úrovni.

Po úspěchu nastupujících umělců předznamenaném jejich účastí v první výstavě z řady Expanded Painting (mezi umělce, které takto Prague Biennale posvětilo, patří Andro Wekua, Matthias Weischer, Dana Schutz, Tal R, Victor Man a Wilhelm Sasnal), je letos představeno dvacet začínajících evropských malířů v sekci Expanded Painting 2.

:. Záběr z prvního dne Prague Biennale 3

Zvláštní důraz je kladen na rumunskou clujskou školu, která se zdá být v současnosti vedle lipské a drážďanské školy největší líhní kvalitních  malířů. Pozornost je věnována také třem vlivným osobnostem: Marině Abramovic, Vanesse Beecroft a Shirin Neshat. Hlavními hvězdami Prague Biennale 3 jsou ale především osobitost kultur a menšinové příběhy střední Evropy.

:. Záběr z prvního dne Prague Biennale 3

Více informací o Prague Biennale 3 naleznete na oficiálních stránkách.