Podle poroty spojuje Stavarič ve svém románu Stillborn (mrtvě narozená) "podmanivým způsobem prvky klasického detektivního románu s psychogramem mladé ženy". Ta se cítí "mrtvě narozená" do světa a častuje své okolí "sarkasmem a hořkou moudrostí".

Michael Stavarič se narodil v roce 1972 v Brně, jako osmiletý s rodiči emigroval do Rakouska, jeho vztah k Českým zemím zůstal ale pevný. Vystudoval bohemistiku, překládá české autory, například Patrika Ouředníka a Petru Hůlovou, a působí jako zmocněnec pro kulturu na českém velvyslanectví v Rakousku. Bývá spolu s pražskou německy píšící spisovatelkou Lenkou Reinerovou a s experimentátorem Janem Faktorem od roku 1978 žijícím v Berlíně řazen mezi jediné tři německy píšící české autory.

V nedávném rozhovoru pro Český rozhlas Stavarič uvedl, že se cítí být současně Čechem, Rakušanem i Němcem (tyto dvě národnosti prý kvůli jazyku téměř nerozlišuje). Rakouská knižní cena je udělována dílům, která se na vysoké literární úrovni kriticky vyrovnávají se společenskou realitou současnosti, sociálními podmínkami, v nichž lidé žijí a pracují, společenskými proměnami a s nimi souvisejícími politickými a etickými otázkami.