Následovat by měly Portréty, jako třetí jsou plánovány reklamní fotografie a Sudkovy snímky pořízené pro Družstevní práci. Nakladatel Viktor Stoilov počítá celkem s deseti až patnácti svazky vydanými v horizontu čtyř až pěti let. Neurčitý počet knih, z nichž každá kromě zhruba sedmi desítek fotografií obsáhne průvodní text v češtině a angličtině, je daný tím, že Sudek sám systematicky vytvářel jen několik cyklů. Ty další vznikly a stále vznikají až v rukou jeho interpretů.

Za projektem nakladatelství Torst stojí redakční rada, kterou kromě Stoilova tvoří kunsthistorička Anna Fárová, Antonín Dufek z Moravské galerie, Jan Mlčoch z UMPRUM a Jan Řezáč. Právě od Řezáče, někdejšího šéfredaktora nakladatelství Odeon a autora několika Sudkových monografií, vzešel nápad na vydání série tematických svazků. O projektu Řezáč uvažoval už v druhé polovině 60. let, vyhazov z Odeonu po srpnu 1968 mu ale realizaci nedovolil.

Nápad oživil Viktor Stoilov kolem roku 2000. "Řadu ale otvíráme až letos. Z toho důvodu, že Sudkovy snímky jsou zastoupené v galeriích, ale i u soukromých sběratelů po celém světě a dá práci je dohledat. Nejvíc fotografií pro svazek Okno mého ateliéru jsme získali od muzea AGO v kanadském Ontariu," vysvětluje vydavatel. První knihu uvádí text Anny Fárové, v druhém svazku dostane prostor Řezáč, ve třetím historik umění Vojtěch Lahoda.

A proč právě Josefu Sudkovi se dostalo od nakladatele takové pozornosti? "Jednoznačně proto, že jeho dílo je natolik výjimečné a rozsáhlé, že si takovéto představení zaslouží," uzavírá Stoilov. Na příští rok jsou v plánu svazky věnované Rothmayerově vile a zahradě, Beskydům a Hukvaldům a chrámu svatého Víta.