Soud uvedl, že spisovatel "nepřevzal žádné podstatné části z dříve zveřejněných děl jiných autorů". Ve sporu šlo o obrovské peníze, ve světě se totiž prodalo 40 miliónů výtisků Šifry mistra Leonarda a následoval i hollywoodský filmový přepis.   

Browna žalovali Michael Baigent a Richard Leigh, kteří v roce 1982 vydali knihu Svatá krev a svatý grál a měli dojem, že jim Brown ukradl nápady. Podle Browna byla žaloba od začátku absolutně neopodstatněná.

Baigent a Leigh se v knize Svatá krev a svatý grál zabývají teoriemi, že Ježíš a Máří Magdaléna byli manželé, měli dítě a pokrevní potomci dodnes žijí, což je i podstata Brownovy detektivky. Kauza je precendentem pro anglosaské autorské právo, může stanovit meze či pravidla, za nichž lze v beletrii využívat výzkumu jiných.

Dan Brown nepopřel, že práce obou autorů využil, ale jednalo se o odborný text, zatímco on psal román.