"Kouzlo divadla, tak jak ho známe, dává našim dětem a mladým lidem možnost snít o světě, který by si přáli, a na chvíli zapomenout na strasti skutečného světa, ve kterém žijí. Nezařazujme se mezi ty, co se tváří, že děti a mládež v těžkých životních situacích neexistují," říká v Poselství k tomuto dni dramatička a výkonná ředitelka Forum for African Women Educationalists Penina Mlama z africké Tanzanie. 

"Ať je nám jejich kritická situace pobídkou k novým formám tvorby, jež by oslovila tuto divadlem vesměs nezasaženou generaci a dala jí naději na lepší život pro ni a lepší svět pro generace budoucí," dodává.

Česká divadla připravila v Praze Přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, které se do konce týdne zúčastní řada domácích souborů. Podrobnosti o Světovém dni divadla pro děti a mládež i program přehlídky naleznete na www.divadlo.cz/assitej.