"Pokud jedna podmínka požadovala umístit skladiště národních konzervačních fondů do nadzemní části a Kaplický ji umístil naopak do podzemí, pak by možná jiná porota rozhodla jinak. Některý ze soutěžících by se mohl ozvat. Myslím si ale, že vše proběhlo v rámci regulí a že i mezinárodní zástupce architektonické organizace UIA byl o všem informován a postup poroty schválil."

Architekt Jaroslav C. Novák Právu řekl, že takový postup je ve světě běžný: "Když někdo přijde s geniálním nápadem, jak technicky vyřešit něco, co původně chtěl zadavatel soutěže jinak, pak se to u architektonických soutěží respektuje. Kaplický má zkušenosti ze soutěže na Národní knihovnu v Paříži, vše měl promyšleno a vyřešeno lépe než ostatní. Včetně umístění konzervačních fondů do podzemí."