"Projekt Kaplického se mi osobně líbí, ale zamlouvaly se mi i jiné návrhy. Nicméně umístění na Letenské pláni by bylo nešťastné. Je to jediná nezastavěná plocha v Praze a vzhledem k tomu, že poblíž je panorama Hradčan, tak by to asi nebylo to nejlepší řešení. Kdyby podobná stavba stála jinde, mimo historické centrum, stala by se zcela jistě atrakcí," míní.

Architektovi a urbanistovi Jaroslavu C. Novákovi však umístění na Letenské pláni nijak nevadí: "Co se týká lokality, lze jednoznačně říci, že jde o vhodné území, na rozdíl od jiných míst v centru Prahy. Stavba tu bude působit jako zajímavé umělecké dílo."

Kaplického pražská Národní knihovna se může stát první ukázkou organické architektury v Česku. "Návrh architekta Kaplického je podle mne neotřelý, není však naprostým průlomem, takové stavby již v Evropě vznikají a navržené se příliš nevymyká z celkového trendu. Taková stavba má výhodu neuchopitelnosti měřítka ke svému okolí, je to asi takové, jako by bylo porovnávání měřítka mraků nad městem s měřítkem města," míní památkářský expert Václav Jandáček.

Stavba má humornou stránku

Kritička moderní architektury a kurátorka Národní galerie Radomíra Sedláková poukazuje na humornou stránku nové knihovny, díky níž by ji lidé mohli dobře přijmout, ale i ona pochybuje o vhodnosti umístění.

"Celkový návrh vypadá velmi kuriózně a zábavně, v tom dobrém slova smyslu. Nevím, zda se to hodí právě na Letnou. Možná to tu bude příliš šokující a možná to bude i dost vysoké," říká Sedláková a dodává: "Lidé projekt začali nazývat chobotničkou z druhého patra."

Myslím, že v tom označení je humor a že se to určitě vžije. Organické architektonické tvary dnes žijí vedle strohé přísnosti pravoúhlých konstrukcí. V tom bych neviděla něco šokujícího. V Kaplického tvorbě je to určitě nová kapitola a doufám, že i krok správným směrem."

Podle Jaroslava C. Nováka je Kaplického návrh překvapivý a vyvolá užitečnou diskusi: "V architektech vychovaných v tradici meziválečného funkcionalismu může vyvolat rozpaky jistý rozpor mezi přísným konstrukčním a technologickým řešením vnitřku knihovny a výtvarně až sochařsky pojatým pláštěm budovy."