Ředitel odboru památkové péče pražského magistrátu Jan Kněžínek zastupoval v porotě hlavní město a Vlastimil Ježek (v úzké spolupráci s náhradní porotkyní Bohdanou Stoklasovou) Národní knihovnu. Výsledek byl oznámen v pátek 2. března na tiskové konferenci v Národní knihovně ČR.

"Ačkoliv to na první pohled nevypadá, jde o dokonale organizovanou knihovnu, současně to je výrazná architektura. Nehledali jsme nevýrazný tvar. Jestliže má knihovna stát na Letné, musí jít o budovu nebo řešení, které se stane ikonou současné architektury," řekl ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek, který byl členem poroty a dodal: "Rozhodování nebylo ehké, protože se zaregistrovalo 735 architektů z celého světa a 355 z nich odevzdalo vlastní návrhy. V prvním kole jsme před čtyřmi měsíci museli vybrat osm návrhů, mezi kterými se nyní rozhodovalo o tom jediném. Debata ve středu a ve čtvrtek byla pak hodně dlouhá a obsáhlá."

K návrhu řekl: "Nová knihovna bude nabízet velké množství otevřených prostorů. To, co je dneska zvykem a existuje i v Klementinu, že je velký prostor rozdělen jednotlivými místnostmi nebo příčkami, to v nové budově nebude. Naopak zavládne volný prostor, v němž si budou moci lidi domluvit setkání, zahrát si třeba šachy a prožít příjemný čas. Lidé tam budou moci přečíst si noviny, vypít si kávu, navštívit restauraci, vyslechnout si přednášku, zajít na výstavu i na koncert. Dneska je naprosto běžné, že moderní knihovny přestaly být místem, kam se chodí jen půjčit si knihy."

Mezinárodní soutěž

Mezinárodní architektonická soutěž na návrh nové budovy Národní knihovny České republiky byla vypsána 16. května 2006. Její podmínky vycházely ze soutěžního řádu UIA (Mezinárodní unie architektů), byla dvoukolová a pro posuzování všech návrhů byla zajištěna anonymita. Do soutěže se zaregistrovalo 735 architektů a architektonických týmů  z celého světa.

Největší zastoupení měli mezi nimi domácí architekti, kteří podali 116 přihlášek. Obdobné počty registrací přišly rovněž z Francie či Německa, zatímco ostatní evropské státy (například Velká Británie, Rakousko, Švýcarsko, Itálie a Holandsko) měly výrazně menší zastoupení.

Mapka umístění nové knihovny:

Autor: ČTK

O celosvětovém zájmu o soutěž svědčí přihlášky odeslané ze zemí ze všech obydlených světadílů - podíl 11% měla Severní Amerika. Z pěti států Jižní Ameriky se přihlásilo celkem 11 architektonických týmů a z Afriky 3. Překvapivě velký ohlas měla soutěž u japonských architektů, od nichž přišlo do Prahy 17 přihlášek.

Celkem měly asijské architektonické ateliéry mezi přihlášenými podíl 6%, včetně uchazečů z Indonésie, Malajsie či Thajska. A po jedné registraci došlo z Austrálie a Nového Zélandu.

Do prvního kola, které porota hodnotila v říjnu 2006, dorazilo celkem 355 návrhů. Z nich bylo vybráno osm finalistů, kteří své projekty podle soutěžních pokynů dále rozpracovali pro účast v kole druhém.