Když jsem tím procházel já, vsadil se jeden furiant, že nahlas řekne Spolana Neratovice. Učinil tak - ale bylo to úplně fuk, všechny tři strany (škola, absolventi, rodiny) si především oddechly: hlavně že už je to za náma.

Za zády těch odcházejících se však valí "noví zástupové", lačnící po moudrosti (nebo moudrost lační po obětech?). Přijímací pohovory (především testy rozumových a všeobecných znalostí), kterými musí projít adepti humanitních věd, se místy podobají výběru podle doktora Mengeleho. Někdo tomu říká "genocidní výběr", někdo losování sportky. Dostal jsem jednu z variant testu, letos použitého pro selekci budoucích politologů. Naprostá většina z 62 otázek má nulovou výpověď pro poznání kvality osob. Sice to přeženu, ale dnes je každý makak schopen za příslib banánu najít na internetu, co znamená slovo "amfibolie" nebo "hipogryf". Jestliže autoři testu k otázce: Chrám sv. Víta byl dostavěn v roce poskytují odpovědi a) 1927, b) 1928, c) 1926), d) 1929, pak jsou to hňupové, byť by měli čtyři batohy titulů před jménem a čtyři batohy za jménem. Uvedení čtyř po sobě jdoucích let dokazuje, že nejsou ochotni nabídnout výběr s rozptylem, ze kterého by přirozeně inteligentní člověk logicky došel k roku, ve kterém se slavilo svatováclavské milénium. A buď tam chybí slůvko oficiálně, protože chrám se "dostavoval" ještě ve 30. letech, a nebo o tom ti chytrolíni nic nevědí a pak z logiky jejich uvažování nemají na oné vysoké škole co pohledávat ani jako studenti, natož vyučující. Doba polyhistorů je dávno za námi, teď máme jen polymery. Jedna ze základních potíží výuky humanitních předmětů u nás je zabetonování se v krajinách plných osamocených informací. Letopočet: bác!, jméno: bác!, výraz: bác!

poe.webpark.sk/main.html

Edgar Allan Poe má na předlitavské i zalitavské čtenáře bohudíky daleko větší vliv než dva "zámky plný spisovatelů". Na slovenské, příjemně informativní stránce najdete Životopis, Literární tvorbu, česká a slovenská vydání Poeových knih z poslední doby a stáhnout si můžete ve formátu pdf více než 40 jeho děl (včetně Démona zvrácenosti, Jámy a kyvadla či Filosofie básnické skladby). Ale vzhledem k výše napsanému se nejlépe hodí ocitovat kousek z Havrana: " Věřím pevně na předtuchu, osud často okrad mne / jak mé naděje, i on se k ránu odtud vykrade." / Však havran dí: "Už víckrát ne." Jen tam občas stvořitelům stránky chybí maličkost - uvést jméno překladatele.