iLITERATURA ročenka 2002

Internetový "časopis" www.iliteratura.cz je dnes asi nejobsáhlejším zdrojem informací o tom, co se děje v jednotlivých zahraničních literaturách (a co se z nich překládá do češtiny). Kolem 20 redaktorů, z nichž každý se stará o určitou jazykovou oblast, připravuje nejen aktuální zprávy o edičních počinech a autorech, ale snaží se i analyzovat "situace" jednotlivých národních literatur, zpracovávat bibliografie a odkazy (především internetové). Přestože projekt ještě hledá definitivní podobu, vybrala redakce pro "papírové" vydání to nejzajímavější z minulého roku; ročenka je tak jakousi první výroční zprávou. Pro pořádek: čtrnáct jazykových bloků je věnováno literatuře psané anglicky, francouzsky, holandsky, italsky, japonsky, německy, polsky, portugalsky, rumunsky, rusky, řecky, španělsky, literatuře skandinávských zemí a - té naší.

Nakladatelství Jovanka Šotolová

Alan Moore, Kevin O´Neill: Liga výjimečných

Buďte zdrávy, milé dítky porobených a kolonizovaných národů, pokud vás nezkrušila křivice. Vaší velectěné náruči dostává se knihy nejlepšího amerického comics L. P. 2000, tropícího si posměch ze starého dobrého Albionu a jeho škváru. V postmoderním guláši zhmotňují se v něm netoliko Bond, ale též gentlemani Jekyll a Hyde, kapitán Nemo, Wellsův neviditelný muž Griffin, laudanum z čínských opiových doupat, vrah z ulice Morgue jakož i Sherlock Holmes - ten speciálně zastižen u Reichenbašských vodopádů, kterak zápasí se svým nejodpornějším sokem.

Všecek ten výkvět sezvala na stránky tohoto comics sličná agentka Jejího Veličenstva sl. Murrayová, pátrajíc po tajemném M., o němž do poslední chvíle netušíme, zdali bude to Mažňák, prof. Moriarty či Sherlockův starší bratr Mycroft. Úchvatná bublinová konversace též v arabštině a čínštině provázena jest ohromujícími zvraty, apokalypsou, chrabrými skutky a vkusnými výňatky z lidových kalendářů. A nejste-li zbabělí čoklové flanderští, pak si probůh nenechte ujít přepychové vyvrcholení.

Přeložil Viktor Janiš. BB art/Crew

Henri Bergson: Myšlení a pohyb

Protože i filosofie má své zákoníky a farizeje, rozhodl se velký stylista z College de France a příbuzný Marcela Prousta přesně před sto lety vystoupit s novou rozpravou o metodě, která by zrevidovala základní metafyzické pojmy. Změna totiž není pouhým akcidentem, jak nám tvrdošíjně našeptává ošálený rozum, nýbrž sama substance, jak zjistíme, když vsadíme na intuici. Základní vlastností času tedy není jeho dělitelnost ani relativita, nýbrž jeho trvání, o němž nás nedokonale informují konvenční měřidla. Bergsonovo zjištění, že vesmír buď trvá, anebo závisí na našem trvání, by mělo být tesáno na platinové plíšky zasílané ostatním galaxiím. Jeho přesměrování prožitku času do zóny našeho soukromí a k radiantu naší tvořivé síly znamenalo nejen demolici pozitivistické vědy, ale především velký třesk v umění, který pak v praxi uskutečnila generace modernistů z londýnského Bloomsbury. Průřez Bergsonovým myšlením, vycházející z jeho posmrtné sumy z roku 1934, proto zaceluje citelné české mezery v poznání laureáta Nobelovy ceny za literaturu z roku 1927. Vždyť za co jiného už by filosofové měli brát trofeje umělců, když ne za srozumitelnost, pronikavost a směřování ke šlechetnému?

Přeložili Jakub Čapek, Josef Fulka, Josef Hrdlička a Tomáš Chudý. Mladá fronta