Právě k takovému snoubení dvou výjimečných talentů došlo v případě fotografa Josefa Sudka a grafika, designéra a architekta Ladislava Sutnara na půdě nakladatelství Družstevní práce. Zrodilo se roku 1922, v euforické době první republiky, kdy se životní styl ocitl pod vlivem funkcionalismu, který se snažil dopřát kvalitní a účelné bydlení masám.

Podobně demokratický cíl si vytyčilo i nakladatelství Družstevní práce (dp), které hodlalo zpřístupnit obsahově i typograficky hodnotné knihy široké veřejnosti. Idea obecné dostupnosti krásných a kvalitních předmětů se později přenesla i do sesterské Krásné jizby, která vznikla roku 1927 jako "platforma pro realizaci funkcionalismu v designu" pod uměleckým vedením Ladislava Sutnara.

Zatímco v roce 1949 byla dp sloučena s vydavatelstvím Mír a v roce 1953 definitivně zanikla, Krásná jizba přežila a i v době komunismu nabízela jedinečné bytové doplňky. Jak už napovídá titul výstavy Družstevní práce - Sutnar Sudek, koncepce Lucie Vlčkové se zaměřuje především na práce těchto dvou osobností v jejich vzájemné interakci a v kontextu zmíněného nakladatelství.

Představuje knižní obálky, ukázky časopisů Panorama, Žijeme a Magazín dp, na kterých Sutnar uplatňoval postupy nové typografie či Sudkovy (nejen) reklamní fotografie, pro kterou je charakteristická hra světel a stínů, důraz na detail a strukturu materiálu, architektonicky vystavěná, často diagonální kompozice a fascinace jednoduchými geometrickými tvary.

Expozice je dále obohacena nejen o ukázky tvorby dalších spolupracovníků Družstevní práce, jako byli Emanuel Frynta, Antonín Pelc, Karel Teige či Toyen, ale také o nábytek (Thonet-Mundus), koberce a textilie (Antonín Kybal), nádobí (Ladislav Sutnar, Ludmila Smrčková) a další prvky interiérového vybavení. Grafický i bytový design, stejně jako architektura, zažívaly ve dvacátých letech patrně nejplodnější období v naší historii.

O tom, že osvícenecká snaha tehdejších tvůrců a intelektuálů o kultivaci vkusu co nejširších vrstev zde nenalezla úrodnou půdu, svědčí i skutečnost, že na místě, kde se po desetiletí skvěl stánek Krásné jizby, je dnes krám s levnou obuví.

Družstevní práce: Sutnar-Sudek Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum do 18. února 2007, denně kromě po 10-18 h, v úterý 10-19 h.