Vedle cenného přehledu jednotlivých, často opomíjených autorů, jejich rodinných vazeb a kořenů v regionu poslouží kniha zcela jistě jako návod k nejednomu zajímavému výletu.

Kubíček s týmem sestavil výběrem shromážděných materiálů důvěryhodné zrcadlo bohatého kulturního života jedné z nejvýznamnějších zemí Koruny české, a to v rozsahu od Velké Moravy až do 90. let XX.století.

V souboru členěném do osmi kapitol nechybí nezbytné literární údaje, i historické vazby na nejdříve zaostalého, posléze mocného souseda - Čechy. Právě balancování na hraně česko-moravského antagonismu na pozadí dějin se týmu podařilo důstojně ustát.

Poutavě napsaná encyklopedie

Není sporu, že Kubíčkovi a spol. nešlo metodou - já a ty ostatní - ukázat na často problematické soužití (literárních) kultur, ale spíše na poněkud odlišný vývoj obou proudů. Zdůraznění moravského vlivu při vytváření celistvé současné kultury České republiky je přitom velmi nenásilné, věcné.

Pozorný čtenář se tak může v zajímavých souhrnech v úvodu větších tématických úseků plně ponořit do vědeckých, společenských toulek v dosud plně nezmapovaném vývoji Moravy. Kniha mimo jiné poodkrývá vazby na silnou německou komunitu, nejrůznější náboženské třenice, či vznik přirozených kulturních center regionu. Kvalitním obsahem v ničem nezapře stovky badatelských hodin strávených v archivech.

Za přečtení stojí podkapitoly Vzestup oficiální a pololidové literatury spojené s nahlédnutím do doby Temna, Nadvláda kněží pojednávající o letech 1860-1900 či Německy psaná literatura na Moravě 1860-1945.

Kniha ze všeho nejvíce připomíná poutavě napsanou encyklopedii významných písemných pokusů v regionu. Právě umístění jednotlivých autorů do dílčích lokalit dává čtenáři na výběr i z řady možných, kulturně nabytých výletů. Kubíčkův tým zaslal kvalitní prací často mediálně a literárními historiky protěžovaným egocentrickým Čechám výrazný políček. Nutno říci, že příjemný.

Kubíček, T. a kol.: Literární Morava. Vlastivěda moravská: země a lid, svazek 11. Host, Brno 2002, počet stran 321.