Henry James: Portrét dámy

Častým námětem próz Henryho Jamese bylo právě přesídlení Američanů do Evropy a jejich reakce na prostředí starší evropské civilizace, stejně jako tzv. "kažení nevinnosti". Oba tyto motivy pak spoluvytvářejí základní osnovu jeho slavného románu.

Hlavní hrdinkou je mladá Američanka Isabel Archerová, kterou po smrti otce přiveze teta do Anglie, kde poté žije s její rodinou. Isabel je krásná a inteligentní. Odmítne několik nápadníků, mezi nimi i muže, který o ni usiloval už v Americe a rozjel se za ní do Anglie. V Římě, kam s tetou odjede, se seznámí s Gilbertem Osmondem, starším, lehkovážným a sobeckým člověkem, jenž rozházel své jmění a vidí příležitost ve sňatku s Isabel. Ta se do něj zamiluje a vezme si ho. Isabelin život se sňatkem s Osmondem změní v utrpení...

Volvox Globator, překlad Kateřina Hilská, 586 str., váz., cena 399 Kč

Graham Greene: Ministerstvo strachu

Podobně jako jiná díla Grahama Greena i román Ministerstvo strachu nabízí čtenáři napínavý příběh okořeněný řadou groteskních situací, jejichž pravá podstata se vyjevuje teprve postupně. Ještě dramatičtější než barvitý děj je ale psychologický vývoj hlavního hrdiny.

Ač nebyl odsouzen, považuje Arthur Rowe sám sebe za vraha, protože nemohl snést utrpení své smrtelně nemocné manželky a urychlil její odchod ze života. Muž, který osaměle živoří ve válečném Londýně sužovaném nacistickým bombardováním, se náhodou zúčastní dobročinné slavnosti a za zvláštních okolností tu získá podivnou cenu - dort. V tu chvíli se nechtěně stává klíčovou postavou záhadné a nebezpečné špionážní hry, jejíž význam mu zprvu zcela uniká.

Knižní klub, 256 str., 229 Kč 

Jurga Ivanauskaite: Čarodějnice a déšť

Autorka patří dlouhodobě mezi nejuznávanější a nejprodávanější současné pobaltské spisovatele. Román Čarodějnice a déšť, v Litvě považovaný za událost minulého desetiletí, vzbudil mimořádný ohlas a rozpoutal vášnivé diskuse napříč celou společností. Státní komisí pro etiku byl zakázán a prohlášen za pornografický a protikřesťanský, i když tento soud kritika několikrát zpochybnila a napadla.

Román tvoří poutavé příběhy tří žen z různých epoch (doba Ježíše Krista- středověk-současnost), které však prožívají podobné zkušenosti - se zakázanou láskou, s dobovými konvencemi, s hledáním Boha i sebe sama, snahou o (ne)smíření se s úlohou ženy ve společnosti...

Nakladatelství Mezera, brož., 308 str., 248 Kč

Davide Domenici: Mayové - Poklady starobylých civilizací

První svazek série Poklady starobylých civilizací je věnován Olmékům a Mayům, dvěma význačným mezoamerickým předkolumbovským kulturám, které se rozvinuly v oblasti tropického pralesa, v "zeleném srdci" jihovýchodu.

Tato bohatě ilustrovaná výpravná kniha odhaluje tajemství mayské civilizace a zachycuje některé z nejkrásnějších památek této kultury. Chronologicky pojatý výklad vychází z nejnovějších archeologických nálezů a historických poznatků o dějinách Mezoameriky, a to od dob olméckých panství po španělskou konkvistu.

Universum, váz., 208 str., 699 Kč

Jung Chang, Jon Halliday: Mao

Autorka světově proslulého bestselleru Divoké labutě Jung Chang vytvořila se svým manželem, historikem Jonem Hallidayem vskutku monumentální dílo zasvěcené  nejzápornější postavě čínských dějin 20. století Mao Ce-tungovi. Tato obsáhlá biografie si vyžádala deset let příprav, studia a cestování. Je plná překvapivých odhalení, úryvků z rozhovorů s významnými osobnostmi i faktů z Maova soukromého života.

Pavel Dobrovský - Beta, váz., 720 str., 549 Kč