To, co bývá v mediální zkratce obvykle označováno jako "muslimský svět", dostává v knize Islám - umění a architektura podobu fascinujících hliněných mešit v Mali, barvité muslimské architektury ve španělské Alhambře nebo tyrkysových skvostů v podobě monumentálních mešit a madras v Íránu či Střední Asii.

To vše je doprovázeno stovkami fotografických ukázek a výkladem k užitému umění té které éry. Od hrnčířství, přes kovotepectví a koberce až po miniatury osmanských a perských malířů, jejichž tvorba nám mimo jiné - letos tak aktuálně - dokazuje, že bývaly doby, kdy zobrazovat proroka Mohameda nebyl problém ani pro ně samotné. Na publikaci se podílely dvě desítky autorů a je dobře, že nešlo jen o experty na umění a stavitelství.

V knize se tak čtenář seznamuje i s reáliemi každodenního života muslimů, získat může historický přehled o onom "muslimském světě" i náboženství samotném. Potěší i takové drobnosti, jako je výklad přepočtu dat mezi naším solárním kalendářem a lunárním kalendářem muslimským. Pravda, to už zvládne počítačový prográmek na nejednom internetovém serveru, papír je ale papír.

Problémem českých vydání knih s tématikou islámu někdy bývá, že po překladu ze západního jazyka nenásleduje pečlivá korektura přepisů arabských či perských jmen a názvů, obecněji i to, že text neprojde před vytištěním rukama českých odborníků na tuto nesmírně složitou oblast.

Knihy Islám - umění a architektura se však tato výtka netýká, i podle tiráže se na její české verzi podílel přední orientalista z Univerzity Karlovy profesor Rudolf Veselý.

Románské umění

Publikace vytvořená kolektivem německých odborníků nabízí českému čtenáři poprvé v takovém rozsahu panoráma prvního rozkvětu středověkého umění v západní a střední Evropě, které přineslo rozvoj monumentální architektury, malířství a sochařství. Oproti předcházející "temné době" zmatků se toto období jeví jako znovuzrození a kulturní obrození a mnohé naznačuje, že italská renesance měla právě v něm svoje kořeny.

Kniha je nádherně vypravená a zaujme každého množstvím barevných reprodukcí, které řadu památek představují zcela unikátně. K vysvětlení je tu řada zajímavých kapitol mapujících vývoj architektury, sochařství i uměleckého řemesla, zejména ve Francii a Itálii. I pro historiky umění tu jsou inspirativní stati, jako třeba nevelká studie Barbary Deimlingové o symbolice portálů ve vztahu k dobové justici. Texty však mají k popularizaci dost daleko a občas i pro poučeného čtenáře představují těžko stravitelné sousto.

Zlepšil by ho kvalitnější překlad, zejména při typicky německé šroubovanosti výpovědi, která tu nezvykle dominuje. Nejasnosti v překladu pak na některých místech knihy přispívají k občasné nesmyslnosti sdělení.

Islám - umění a architektura, editor Markus Hattstein, Peter Delius

nakladatelství Slovart, Praha 2006

Románské umění editor Rolf Toman nakladatelství Slovart, Praha 2006