Zobrazení hrůzných zážitků ze zákopů, smrti spolubojovníků, ale také karikatury, návrhy vlajek a dalších symbolů zapůjčil Vojenský historický ústav. Jak řekl jeho ředitel Aleš Knížek, bohatá sbírka výtvarných děl od založení Památníku osvobození v samostatné ČSR až po současnost čítá 60 tisíc položek.

O další spolupráci s mecenáškou Medou Mládkovou se už dohodl. "Kupka i Gutfreund patří k největším umělcům 20. století, první jako tvůrce abstraktního umění, druhý jako originální autor kubistických soch," řekla Medková, jejíž zájem o život a dílo Františka Kupky vznik výstavy podnítil.

Oba umělci se přihlásili do 1. československého samostatného pluku - roty Nazdar, která se zformovala v rámci francouzské cizinecké legie, hned po vypuknutí války. Kupka jako kapitán a Gutfreund coby desátník se zúčastnili těžkých bojů. V době připojení čs. legií do řad cizinecké legie se Gutfreund přidal k petici za vstup legionářů vojáků do francouzské armády. To bylo pokládáno za vzpouru, spolu s dalšími byl zajat a po tři roky vězněn.