Soška z roku 1901 nebo 1902 je údajně jedna z pouhých dvou známých Muchových skulptur. Významný český spolutvůrce art nouveau, které tvoří jádro Rispalovy sbírky, je v muzeu zastoupen ještě necelou desítkou malířských děl a několika fotografiemi.

Výstava Rispalovy sbírky spadá mezi několik málo akcí zahájených v souvislosti s výročím, které však muzeum nechce oslavovat nijak okázale. Nejvýznamnější z nich je velká výstava děl malíře Maurice Denise, další je výstava nezvyklých fotografických pohledů na muzeum a výstava dokládající inspiraci moderních tvůrců díly Paula Cézanna a Clauda Moneta.

Muzeum, zřízené v budově někdejšího nádraží, slavnostně otevřel 1. prosince 1986 prezident François Mitterrand. Za dvacet let ho navštívilo skoro 55 miliónů lidí. Mezi tisíci exponátů, které jsou v majetku muzea, jsou díla českých tvůrců zastoupena jen vzácně. Vlastní dvě skulptury Stanislava Suchardy, fotografie Františka Drtikola, obraz Františka Kupky a dvě secesní židle Jana Kastnera.