Nitsch měl kvůli inscenovaným dionýským rituálům, při nichž používal řadu křesťanských symbolů a účastníky zkrápěla krev poražených býků a jehňat, řadu problémů. V šedesátých letech měl jít do vězení, a proto rodné Rakousko opustil a žil až do roku 1978 v Německu.

Protesty církve, bojovníků za práva zvířat a bulvárního tisku provázely v roce 1998 i jeho životní dílo, šestidenní akci v rakouském Prinzemdorfu. Akce musela být prohlášena za neveřejnou a její účastníky chránila policie. V posledních letech se však Nitsch dočkal uznání, loni se konal jeho rituál ve vídeňském Burgtheatru a v květnu příštího roku se v rakouském Mistebachu otevře muzeum věnované jeho dílu.

První berlínská výstava, která zabírá celé první patro budovy, dokládá, že Nitschův záběr je mnohem širší a že Divadlo orgií a mystérií je jen jednou ze součástí jeho vskutku renesanční tvorby, i když diváci nemohou na rozdíl od návštěvníků vernisáže slyšet jeho hudbu.  

Pollockův abstraktní expresionismus

Vystavena jsou i rozměrná plátna plná pastózních nánosů barev, zejména rudé a černé. Nitsch na ně většinou barvu vychrstl z kbelíku a nechal ji stékat (navazoval na Pollockův abstraktní expresionismus). Na nových plátnech však svou paletu překvapivě rozšířil - nová plátna mají až duhový charakter, dobře korespondující se strukturou jeho rituálů, které vždy vrcholí očistnou katarzí (po inscenované smrti přichází návrat do života). Vazba mezi malbou a rituály je těsná, umělec často maluje na plátna zkrvavená při scénických rituálech.

Hodně o kořenech a východiscích jeho tvorby vypovídají raná díla. Růžový obraz z roku 1963 na zkrvavené jutě má blízko k Beuysovým pracem. Zajímavé jsou i jeho kresby jako Poslední večerní malba s řadou nahých těl, často částečně otevřených, v nichž přes tvrdost kresby je vidět navazování na davinciovskou tradici. Vystavena jsou i Tři ukřižování, parafrázující Rembrandta a ukazující, že křesťanská mystika Nitsche vždy inspirovala.

Výstava jasně ukazuje, že autor skutečně není "jen hloupých pošetilým staříkem", jak řekl při vernisáži. Je přínosná i pro ty, kteří viděli už před třinácti lety jeho retrospektivu v Jízdárně Pražského hradu.

Hermann Nitsch, Orgien Mysterien Theater Retrospektive

Berlín, Martin Gropius Bau, od 30. 11. 2006 do 22. 1. 2007