Výstava je rozdělena do dvou částí - foyer je zcela pokryt velkoformátovými fotografiemi čtyř hlavních realizací kanceláře. Prostředí s jedním ke slunci se dravě natahujícím obytným domem a pak především urbanistickými vstupy do města, vstupy pro volný čas, pro potěšení, vstupy, z nichž dýchá jakási samozřejmost řešení. Hlavní výstavní sál je zcela odlišný. Setmělý, zaplněný hojností architektonických modelů, jež samy si obstarávají osvětlení.

Modely - na první pohled jakoby architektonické plastiky, které se vlní, prohýbají, měkce vinou anebo se ježí, skládají na sebe vrstvy masivní hmoty. Všechny mají základnu ve stejné výšce a vytvářejí vlastní iluzi města s přísnou pravoúhlou strukturou. Po stranách u stěn lze na obrazovkách sledovat vznik jednotlivých návrhů, východisko koncepce, nejen tvarové. Stavby v modelech působí lehce, otevřeně, průsvitně, lze předpokládat, že mají nějakou nosnou konstrukci, ale ta je vedlejší, důležitý je vytvořený prostor - jak vnitřní, tak prostor kolem stavby; prostor, který ve většině případů chce být obytný, zelený, prostor pro člověka.

Je očividné, že pro B. I. G. je velmi důležité životní prostředí, do něhož vstupují a jež tvoří, zajímá je úspornost energií, stejně jako nároky na udržování budovy - jejich cílem je stavba s minimální spotřebou, kterou prezentují spíše výzkumným projektem malé Dánsko, kde hledají stavbu neutrální energetickou bilancí, aniž by to mělo jakýkoli negativní dopad na výraz stavby a na pohodu jejího užívání. Krásná, svěží velká architektura.

BIG/IDEAS. Bjarke Engels Group Galerie Jaroslava Fragnera v Praze, otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin do 17. prosince 2006.