Pod názvem Motýlí efekt (shodou okolností název jiné neuvedené choreografie Hounsella) spojila dramaturgie baletu ND tři abstraktní balety, kde spíše než o děj mělo jít o obohacení pohybového výrazu emotivním obsahem. Po čtvrteční premiéře však zůstal pocit, že jediný, kdo důsledně splnil předpoklad a navíc ho ještě doplnil vtipem, byl Jiří Kylián zastoupený asistentkou Roslyn Andersonovou.

Choreografii Stamping Ground (tj. dupání do země) vytvořil původně v roce 1983 po návštěvě Austrálie a je přetvořením domorodých tanců za použití mexické (!) hudby Carlose Cháveze. Šestice tanečníků se v ní může dostatečně "odvázat" a prokázat techniku, nadhled i vtip, tedy to, co bohužel chybí ostatním dílům.

Světová premiéra Kanaďana Shawna Hounsella Imprint (na Poulancovou hudbu) je podivnou postmoderní koláží, jež alespoň netrpí přílišnou délkou, což je případ Zuskovy úvodní práce Ways 03, kde ani Pärtova jednotvárná hudba není ideálním doprovodem k choreografii přehlcené postavami i nejasnými sděleními.